Op 10 en 11 september aanstaande organiseert de Waddenacademie haar 26e symposium genaamd Op Terp Hoogte. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Rademacher/De Vries Architecten, Berte Daan landschap en Museum Wierdenland.

Tijdens de eerste dag van het symposium wordt vanuit een drietal invalshoeken de vraag aan de orde gesteld hoe we de dynamiek tussen waterbeheer en landbouw naar een nieuw evenwicht kunnen krijgen ten behoeve van een hoogwaardig, veilig, aantrekkelijk en economisch interessant landschap aan de Waddenkust:

  • Hoe maken we van het landschap weer een collectieve opgave?
  • Hoe verhouden waterbeheer en landbouw zich tot elkaar in de toekomst?
  • Hoe ontwikkelen we de regio naar een ruimtelijk aantrekkelijk landschap?

Op 11 september gaan we het landschap aan de Waddenkust verkennen met de elektrische fiets, onder begeleiding van twee deskundigen die het landschap als hun broekzak kennen.

09.00 – 10.00

Inloop en registratie

Lees het verslag
10.00 – 10.05

Opening en welkom namens de organiserende partijen

Katja Philippart, directeur Waddenacademie

Lees het verslag
10.05 – 10.15

Inhoudelijke introductie op de dag

Karin Peeters, socioloog en stedenbouwkundig ontwerper, dagvoorzitter

Lees het verslag
10.15 – 10.35

Op Terp Hoogte

David Rademacher, architect Rademacher de Vries en Berte Daan, landschap

Lees het verslag

Ochtend: focus op waterbeheer

10.35 – 11.00

Visie: De opgave van het gebied vanuit het waterperspectief

Yttje Feddes, landschapsarchitect, curator ontwerpmanifestatie Klimaatadaptatie Groningen 2021

Lees het verslag
11.00 – 11.25

Ontwerp: Water ++ erfgoed

Hanneke Kijne, landschapsarchitect, hoofd Landschap Akademie voor Bouwkunst Amsterdam, MORE Landscape

Lees het verslag
11.25 – 11.50

Project: Holwerd aan Zee

Marco Verbeek, ondernemer en initiatiefnemer Holwerd aan Zee

Lees het verslag
11.50 – 12.15

Paneldiscussie naar aanleiding van de gehouden presentaties

met Joca Jansen, hydroloog; Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie Waddenacademie; Stefien Smeeding, hoofd Landschap en Cultuurhistorie, It Fryske Gea; Robert Zijlstra, adviseur waterveiligheid en morfologie, Rijkswaterstaat Noord Nederland.

Lees het verslag
12.15 – 13.45

Lunch bij de Kerk van Ezinge

Lees het verslag

Middag: focus op landbouw

13.45 – 14.10

Visie: De opgave van het gebied vanuit het landbouwperspectief

Raymond Klaassen, vogelonderzoeker RUG en kwartiermaker Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Lees het verslag
14.10 – 14.35

Ontwerp: Natuerlik Fryslân 2050

Peter de Ruyter, landschapsarchitect, winnaar Anita Andriesenprijs 2021, auteur ‘Vloeiend landschap’

Lees het verslag
14.35 – 15.00

Project: Dubbele dijken

Gert Noordhoff, projectleider provincie Groningen en akkerbouwer

Lees het verslag
15.00 – 15.30

Koffie- en theepauze

Lees het verslag
15.30 – 15.55

Paneldiscussie naar aanleiding van de gehouden presentaties

met: Johannes Houtsma, financieel adviesbureau Da Vinci Finance; Titian Oterdoom, projectmanager Programma naar een Rijke Waddenzee; Tineke de Vries, akkerbouwer en regiobestuurder LTO Noord; Jeroen Wiersma, landschapshistoricus RUG.

Lees het verslag
15.55 – 16.20

Discussie met de zaal n.a.v. de gehouden presentaties en paneldiscussies

Lees het verslag
16.20 - 16.40

Bekendmaking en uitreiking prijs voor het ultieme Waddenwoord

Arno Brok, voorzitter jury

Lees het verslag
16.40 – 16.45

Enkele afrondende woorden

Katja Philippart, directeur Waddenacademie

Lees het verslag
16.45 – 17.30

Aangeklede borrel (Museum Wierdenland)

Lees het verslag

Dag 2: fietstocht

11 september – 09.00 – 09.30

Inloop Museum Wierdenland

Lees het verslag
11 september – 09.30 – 13.30

Fietstocht (met elektrische fietsen) in landschap / velddiscussies onder leiding van Erik Meijles, universitair docent Geografie RUG, en Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie Waddenacademie Lunchpakket inbegrepen

Lees het verslag