Op Terp Hoogte

01 september, 09:56

Op 10 en 11 september aanstaande organiseert de Waddenacademie haar 26e symposium genaamd Op Terp Hoogte. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Rademacher/De Vries Architecten, Berte Daan landschap en Museum Wierdenland.

Tijdens de eerste dag van het symposium wordt vanuit een drietal invalshoeken de vraag aan de orde gesteld hoe we de dynamiek tussen waterbeheer en landbouw naar een nieuw evenwicht kunnen krijgen ten behoeve van een hoogwaardig, veilig, aantrekkelijk en economisch interessant landschap aan de Waddenkust:

  • Hoe maken we van het landschap weer een collectieve opgave?
  • Hoe verhouden waterbeheer en landbouw zich tot elkaar in de toekomst?
  • Hoe ontwikkelen we de regio naar een ruimtelijk aantrekkelijk landschap?

Op 11 september gaan we het landschap aan de Waddenkust verkennen met de elektrische fiets, onder begeleiding van twee deskundigen die het landschap als hun broekzak kennen.